Tin tức NASCO

ĐẢNG ỦY CÔNG TY NASCO CHỈ ĐẠO CÁC CHI BỘ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2020

13/12/2017 10:39

ĐẢNG ỦY CÔNG TY NASCO CHỈ ĐẠO CÁC CHI BỘ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2020

Thực hiện Hướng dẫn số 383- HD/ TCĐU ngày 18/9/2017 của Ban tổ chức Đảng ủy Tổng công ty HKVN về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Đảng ủy Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài (NASCO) đã hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị kỹ về nội dung báo cáo chính trị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2017 và chủ trương phương hướng lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2017-2020, xây dựng Đề án nhân sự cho nhiệm kỳ 2017-2020; nội dung kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ vừa qua …

Để báo cáo và được Đảng ủy Công ty họp xem xét thông qua trước khi các chi bộ tiến hành Đại hội theo quy định. Trong thời gian từ ngày 30/11/2017 đến ngày 08/12/2017 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty và Đảng bộ bộ phận đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch tham dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ. Đồng chí Tạ Thiên Long- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Nguyễn Mạnh Quân- Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; đồng chí Đặng Huy Khôi- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty và các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ, chuyên viên cơ quan Văn phòng Đảng- Đoàn thể đã tham dự 13/13 Đại hội các chi bộ trong Đảng bộ Công ty theo từng lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.
Được sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, sự phối hợp tốt giữa các cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị đã giúp các chi bộ chuẩn bị chu đáo về nội dung các văn bản, khánh tiết, hội trưởng, âm thanh và cơ sở vật chất, Đại hội các chi bộ trong Đảng bộ Công ty NASCO được diễn ra trang nghiêm, đảm bảo đủng nguyên tắc và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh hoạt động:


MẠNH HIỀN - CÔNG TY NASCO